top of page

Rekryteringsfilmer: En Modern Strategi för Att Locka Talanger

I den digitala erans dynamiska arbetsmarknad är rekryteringsfilm ett kraftfullt verktyg för företag som vill locka och engagera potentiella anställda. Med en växande konkurrens om de bästa talangerna, erbjuder en rekryteringsfilm en unik möjlighet att framhäva ett företags kultur, värderingar och arbetsmiljö på ett kreativt och engagerande sätt.

Rekryteringsfilmer: En Modern Strategi för Att Locka Talanger

En väl genomtänkt rekryteringsfilm kan vara avgörande för att skapa ett starkt första intryck. Genom att visa autentiska bilder från företagets vardag, intervjuer med nuvarande anställda och en inblick i företagets vision och mål, kan en rekryteringsfilm effektivt kommunicera företagets unika egenskaper och locka rätt kandidater.Vikten av Autenticitet och Storytelling

I dagens digitala landskap är det viktigt att rekryteringsfilmer känns äkta och relaterbara. Storytelling är en kraftfull teknik för att bygga en emotionell koppling med tittaren. Genom att berätta engagerande historier om medarbetarnas erfarenheter och karriärutveckling inom företaget, kan en rekryteringsfilm inspirera och motivera potentiella sökande att ta nästa steg i sin karriär just hos er.Optimering för Sökbarhet och Delbarhet

För att maximera räckvidden och effektiviteten av en rekryteringsfilm, är det avgörande att den är sökmotoroptimerad. Nyckelord, titlar och beskrivningar bör vara noggrant utvalda för att säkerställa att filmen lätt kan hittas av rätt målgrupp. Dessutom är delbarhet på sociala medier en viktig aspekt. En rekryteringsfilm bör vara lockande och engagerande nog för att tittare vill dela den med sitt nätverk.


Framtidens Rekryteringsstrategi

Rekryteringsfilm är inte bara ett sätt att presentera företaget, det är en investering i företagets framtid. Genom att använda filmmediet kan företag effektivt nå ut till och engagera en bredare publik, inklusive den yngre generationen som växer upp i en visuellt stimulerande digital värld.


Sammanfattningsvis erbjuder rekryteringsfilmer en innovativ och effektiv metod för att attrahera talanger, bygga varumärkesmedvetenhet och förmedla företagets kärnvärden. I en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad är rekryteringsfilm ett verktyg som inte bör underskattas i sökandet efter morgondagens ledare och innovatörer.


Rekryteringsfilmer: En Modern Strategi för Att Locka Talanger

Nyckelpunkter att tänka på med rekryteringsfilmer

  • Autenticitet och Engagemang: Skapa en äkta och relaterbar bild av företaget.

  • Effektiv Storytelling: Använd berättelser för att bygga en emotionell koppling.

  • Sökbarhet och Delbarhet: Optimering för att nå rätt målgrupp.

  • Framtidsinriktad Strategi: Engagera den yngre generationen och bygg varumärkesmedvetenhet.

  • Talangattraktion: Ett kraftfullt verktyg för att locka och behålla de bästa talangerna.Fördelar med Rekryteringsfilm i Din Personalstrategi

Att integrera rekryteringsfilmer i din personalstrategi kan erbjuda en rad fördelar som inte bara förstärker ditt företags anseende utan också effektiviserar rekryteringsprocessen.


Stärkande av Arbetsgivarvarumärket

En rekryteringsfilm är ett utmärkt sätt att stärka ditt arbetsgivarvarumärke. Genom att visa upp en positiv arbetsmiljö, företagets värderingar och utvecklingsmöjligheter, kan en sådan film bidra till att skapa ett starkt och positivt varumärke som lockar kvalificerade kandidater.


Förbättrad Kandidatupplevelse

I en värld där första intrycket är avgörande, erbjuder rekryteringsfilmen en möjlighet att göra en omedelbar och kraftfull inverkan på potentiella kandidater. En välproducerad film kan ge en inblick i företagskulturen och vad det faktiskt innebär att arbeta hos er, vilket ger kandidaterna en mer komplett bild av företaget.


Målgruppsanpassning och Inkludering

Rekryteringsfilmer erbjuder möjligheten att rikta sig till specifika målgrupper, inklusive de som kanske inte nås genom traditionella rekryteringskanaler. Genom att använda olika plattformar och format kan företag nå ut till en bredare och mer diversifierad talangpool. Detta är särskilt viktigt i en alltmer global och mångfaldig arbetsvärld.


Mätbara Resultat och Effektivitet

Genom att använda digitala verktyg för att spåra hur din rekryteringsfilm presterar, kan du få insikter om vilka aspekter av filmen som engagerar tittarna mest och justera dina strategier därefter. Detta kan leda till mer kostnadseffektiva och riktade rekryteringskampanjer.


Framtidssäkring av Rekryteringsprocessen

I en snabbt föränderlig värld är det viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna och teknologierna. Rekryteringsfilmer är en del av en framåtblickande rekryteringsstrategi som anpassar sig till den moderna kandidatens förväntningar och beteenden.


5 saker som gör rekryteringsfilm bra.


  • Stärkning av Arbetsgivarvarumärket: Bygg ett starkt och attraktivt varumärke.

  • Förbättrad Kandidatupplevelse: Skapa ett positivt första intryck och ge en inblick i företagskulturen.

  • Målgruppsanpassning och Inkludering: Nå ut till en bred och diversifierad talangpool.

  • Mätbara Resultat: Använd digitala verktyg för att optimera rekryteringsstrategier.

  • Framtidssäkring: Anpassa rekryteringsprocessen till moderna trender och teknologier.


10st olika rekryteringsfilmer som förmedlar ditt budskap på ett effektivt sätt.


Välkomnande från VD/Ledningen

Transparens, Ledarskap, Vision och Förtroende

Ett personligt välkomnande från VD eller ledningen är en kraftfull början på en rekryteringsfilm. Det förmedlar en känsla av transparens och ger en inblick i företagets ledarskap och vision. Ett sådant tal riktar sig till sökande som värdesätter starkt ledarskap och en tydlig företagsvision. Genom att visa upp företagets ledare och deras äkthet skapas en känsla av tillhörighet och förtroende redan från första stund.

En Dag på Jobbet

Verklighetsbaserad Inblick i Arbetsmiljön och Dagliga Uppgifter

Att visa en typisk dag på jobbet ger sökande en realistisk bild av arbetsplatsen och de dagliga uppgifterna. Detta segment är särskilt viktigt för dem som vill förstå den faktiska arbetsmiljön och arbetsflödet. Genom att visa den verkliga arbetsplatsen och dagliga rutiner, kan företag minska risken för felrekryteringar och ge en ärlig representation av positionen. Här har du ett exempel på en sådan film.Anställdas Berättelser/Testimonials

Autenticitet och Personliga Karriärvägar

Anställdas berättelser och testimonials är hjärtat i en rekryteringsfilm. Dessa personliga berättelser förmedlar autenticitet och ger en inblick i de olika karriärvägarna inom företaget. Detta segment riktar sig till de sökande som värderar personlig utveckling och äkta erfarenheter. Genom att lyfta fram medarbetarnas egna ord ökar företaget sin trovärdighet och ger en mer mångsidig bild av arbetsplatsen. Systembolaget har en film som tydligt visar på mångfald och hur trivsamt det är att arbeta hos dem.Företagskulturen och Miljön

Värderingar, Arbetsklimat och Sociala Aspekter

Att förmedla företagets kultur och miljö är essentiellt för att locka rätt talanger. Detta segment visar företagets värderingar, arbetsklimat och de sociala aspekterna av att arbeta där. Det är riktat till de som söker en arbetsplats med specifik kultur och lockar likasinnade individer som kommer att trivas och bidra positivt till företagskulturen.

Utbildning och Utvecklingsmöjligheter

Engagemang för Tillväxt och Lärande

Att belysa utbildning och utvecklingsmöjligheter visar företagets engagemang för medarbetarnas tillväxt. Detta segment riktar sig till karriärmedvetna individer som söker möjligheter för personlig och professionell utveckling. Genom att erbjuda dessa möjligheter, attraherar företaget ambitiösa talanger som är intresserade av att växa tillsammans med organisationen.

Diversitet och Inkludering

Engagemang för en Inkluderande och Mångfaldig Arbetsplats

Ett företags engagemang för diversitet och inkludering är idag viktigare än någonsin. Detta segment visar hur företaget välkomnar och värderar mångfald. Det riktar sig till sökande från olika bakgrunder och är avgörande för att skapa en arbetsmiljö som är både mångsidig och innovativ.

Innovation och Kreativitet

Fokus på Nyskapande och Kreativa Lösningar

En rekryteringsfilm som lyfter fram företagets fokus på innovation och kreativitet lockar individer som söker en stimulerande och nyskapande arbetsmiljö. Detta segment riktar sig till kreativa och innovativa tänkare som vill vara en del av framtidens lösningar.

Förmåner och Belöningar

Uppskattning och Konkreta Förmåner

Att presentera förmåner och belöningar visar företagets uppskattning av sina anställda. Detta segment är viktigt för sökande som värderar specifika förmåner som flexibilitet, hälsovård och andra förmåner. Det ökar företagets attraktivitet som en omtänksam och generös arbetsgivare.

Internationell och Global Miljö

Globala Möjligheter och Kulturell Mångfald

För företag som verkar globalt är det viktigt att visa deras internationella och mångkulturella miljö. Detta segment attraherar individer som är intresserade av internationella karriärmöjligheter och kulturutbyte, och visar företagets bredd och globala räckvidd. Ett exempel på detta är Scandic.Engagemang för Samhälls- och Miljöfrågor

Ansvarstagande för Sociala och Ekologiska Frågor

Ett företags ansvarstagande för sociala och ekologiska frågor är avgörande för att bygga ett varumärke som en ansvarsfull och hållbar arbetsgivare. Detta segment riktar sig till miljömedvetna och samhällsengagerade individer och visar företagets engagemang för viktiga globala frågor.


Den här artikeln är skriven av Netwin som med sina 15 år inom marknadsföring har samlat ihop en stor mängd kunskap för att kunna erbjuda den absolut mest effektiva lösningen inom allt som har med videomarknadsföring att göra.

Ta gärna kontakt och fråga oss om vad vi kan göra för dig. Vi älskar att tjöta.


Så här tänker några av våra kunder om sin upplevelse hos Netwin.

Saracen som säljer hästfoderGJ & Son tänker så härSöderhamns kommun tänker så här6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page