top of page

Vad är sökmotoroptimering, SEO

Innehåll


 1. Vad är SEO?

 2. Vad är en sökmotor?

 3. En sökmotor arbetar huvudsakligen med tre typer av aktiviteter

 4. Viktiga SEO-termer att känna till

 5. Förstå sökordsanalys och hur den kan hjälpa dig ranka högre på Google

 6. Exempel på sätt att hitta sökfraser

 7. Börja med de enkla sökfraserna först

 8. Hur man skapar en effektiv SEO-strategi för sin blogg

 9. On-page SEO: Optimering av ditt innehåll för sökmotorer

 10. Off-page SEO: Byggande av kvalitetslänkar och andra faktorer som påverkar din ranking

 11. Hur man skapar en sökoptimerad bloggpost

 12. Användning av nyckelord i din blogg och dess betydelse

 13. Optimera din blogg för mobil och snabba laddningstider

 14. Användning av bilder och multimedia på din blogg

 15. En mall för hur en artikel kan se ut

 16. Skapa en bloggstruktur som sökmotorer kan förstå och indexera

 17. Vad är en meta-beskrivning och varför är den viktig för SEO?

 18. SEO-fel att undvika på din blogg

 19. Google Analytics: Använda data för att förbättra din blogg

 20. Hur man skapar en användarvänlig blogg som sökmotorer gillar

 21. Användning av sociala medier för att förbättra din SEO

 22. SEO-trender att hålla koll på under 2023

 23. Att hitta och använda rätt sökordsverktyg för din blogg

 24. Featured snippets även utvalda utdrag på svenska

 25. Optimering av sidtitel och meta-beskrivning

 26. Att analysera din konkurrens och använda deras framgångar för att förbättra din egen SEO

 27. Vad är lokal SEO och hur kan det hjälpa din hemsida/blogg?

 28. Optimering av din blogg för röststyrda sökningar

 29. Att mäta och följa upp din SEO-prestanda med verktyg som Google Search Console.

Kapitel 1

Vad är SEO?

SEO, eller sökmotoroptimering på svenska, är en process för att öka synligheten och rankingen av en webbplats eller en webbsida i sökmotorernas organiska sökresultat.

Syftet med SEO är att förbättra webbplatsens synlighet på sökmotorernas resultatlistor genom att optimera webbplatsens innehåll, struktur och kod. Genom att använda sig av olika SEO-tekniker kan man öka sannolikheten att en sökmotor väljer att visa webbplatsen högt upp i sökresultaten för relevanta sökfraser och nyckelord.


Vad är SEO? Net-Win AB
Vad är SEO?

Fördelarna med SEO är många. Genom att öka synligheten på sökmotorerna kan en webbplats locka till sig mer trafik och därmed fler potentiella kunder. Det kan även hjälpa till att skapa en bättre användarupplevelse för besökarna på webbplatsen, vilket kan leda till en ökad konverteringsgrad.


Det finns olika tekniker inom SEO, exempelvis sökordsoptimering, länkbyggnad och teknisk optimering av webbplatsen. En bra SEO-strategi kräver en helhetsinriktad syn på webbplatsens innehåll och dess relation till användaren, samt en kontinuerlig analys och uppdatering av webbplatsens prestanda på sökmotorerna.

I dagens digitala samhälle är SEO en viktig del av en webbplats övergripande marknadsföringsstrategi och kan ha en avgörande roll för företag som vill nå ut till en större målgrupp på nätet.


Vad är en sökmotor?

En sökmotor är en digital plattform eller en webbtjänst som används för att söka efter information på internet. Sökmotorer kan användas för att söka efter en mängd olika saker, från webbplatser och webbsidor till bilder, videor, nyheter och mycket mer.


De mest populära sökmotorerna idag är Google, Bing och Yahoo!, som alla använder komplexa algoritmer och system för att indexera webbplatser och rangordna sökresultat baserat på relevans och popularitet.

Sökmotorerna fungerar genom att användaren skriver in ett sökord eller en sökfras i sökrutan på sökmotorns hemsida. Därefter genererar sökmotorn en lista med relevanta webbsidor och webbplatser som matchar användarens sökning.


Sökmotorer spelar en viktig roll i dagens digitala samhälle och är en av de viktigaste verktygen för att hitta information på internet. För företag och organisationer är det viktigt att optimera sin webbplats för sökmotorer genom att använda SEO-tekniker för att öka synligheten och rankingen på sökmotorernas resultatlistor, vilket kan bidra till ökad trafik och försäljning.


En sökmotor arbetar huvudsakligen med tre typer av aktiviteter:

1. Crawl: Söker på internet för innehåll, går igenom kod och innehåll för varje domän/URL som dem hittar. 2. Indexering: Lagrar och organiserar innehållet från crawl-processen. När innehållet har indexerats så är den på god väg att börja ranka i sökmotorerna. 3. Rankar: Förutsatt att ditt innehåll är relevant och det bästa resultatet så kommer du ranka högt. Google rankar innehåll efter det som är mest respektive minst relevant. För att synas i sökresultaten så behöver du först och främst ha innehåll som är tillgängligt för sökmotorerna. Om en sida inte kan hittas av sökmotorerna så är det nästintill omöjligt att börja synas i sökresultaten. Dessutom så skiljer sig sökmotorerna Yahoo, Bing och Google åt och en hög ranking i en sökmotor garanterar inte en hög ranking i en annan sökmotor.

Rankingfaktorerna är dessutom mycket hemliga och ändras kontinuerligt vilket gör SEO till lite av ett kvalificerat ”gissningsarbete” under ständig utveckling och förändring.


Viktiga SEO-termer att känna till

SEO – Search Engine Optimization, eller sökmotoroptimering

SEM – Search Engine Marketing, eller sökmarknadsföring (t.ex. Google Ads)

Organisk trafik/ranking – är det som SEO skapar, och är de resultat som ligger under SEM

Konvertering – är kopplat till leads, köp, samtal, eller förfrågningar på en hemsida

On-page – alla de aktiviteter som görs på hemsidan som ska förbättra hemsidans SEO

Offpage – är de aktiviteter utanför hemsidan som höjer hemsidans ranking

Länkar – är när någon länkar till din hemsida från en extern hemsida


Kapitel 2

Förstå sökordsanalys och hur den kan hjälpa dig ranka högre på Google

Sökordsanalys är en viktig del av SEO-strategin och handlar om att identifiera de sökord och fraser som användare söker efter på sökmotorer. Genom att utföra en grundlig sökordsanalys kan man bättre förstå vilka söktermer som är relevanta för webbplatsen och dess innehåll, samt hur man kan optimera webbplatsen för att ranka högre på Google och andra sökmotorer.


Förstå sökordsanalys och hur den kan hjälpa dig ranka högre på Google Net-Win AB
Förstå sökordsanalys och hur den kan hjälpa dig ranka högre på Google

För att genomföra en sökordsanalys behöver man använda sig av olika verktyg och tekniker för att identifiera de mest relevanta sökorden och fraserna som användare söker efter på sökmotorer. En av de mest populära verktygen för sökordsanalys är Google Keyword Planner, som ger dig information om sökvolym, konkurrensnivå och andra relevanta faktorer för varje sökord eller fras.


Genom att använda sökordsanalys kan man optimera webbplatsens innehåll, metadata och struktur för de sökord och fraser som är mest relevanta för webbplatsen och dess innehåll. Detta kan i sin tur hjälpa webbplatsen att ranka högre på Google och andra sökmotorer för relevanta sökfraser, vilket kan öka webbplatsens synlighet och locka till sig mer trafik och potentiella kunder.


När man genomför en sökordsanalys är det viktigt att välja sökord och fraser som är relevanta för webbplatsen och dess innehåll, samtidigt som de inte är för konkurrensutsatta eller svåra att ranka för. En bra strategi är att välja en kombination av korta och långa sökfraser och att optimera webbplatsen för både generella och specifika söktermer.


Exempel på sätt att hitta sökfraser

 1. Använd Google-autofyllning: När du börjar skriva in en sökfras på Google visas ofta automatiskt en lista med förslag på sökfraser som andra användare har sökt efter. Dessa förslag kan ge dig en uppfattning om vad folk söker efter och kan hjälpa dig att hitta relevanta sökfraser.

 2. Använd Google Keyword Planner: Google Keyword Planner är ett gratis verktyg som ger dig information om sökvolym, konkurrensnivå och andra relevanta faktorer för varje sökord eller fras. Detta verktyg kan hjälpa dig att hitta de mest relevanta sökfraserna för din webbplats.

 3. Använd Google Analytics: Google Analytics är ett annat verktyg som kan hjälpa dig att hitta sökfraser som användare söker efter på din webbplats. Genom att använda funktionen "Organic Search" i Google Analytics kan du se vilka söktermer som besökare har använt för att hitta din webbplats.

 4. Använd konkurrentanalys: Genom att undersöka vad dina konkurrenter rankar högt för på Google kan du få en uppfattning om vilka sökfraser som är relevanta för din bransch och målgrupp. Använd verktyg som SEMrush eller Ahrefs för att analysera konkurrenternas sökord och trafik.

 5. Använd sociala medier: Genom att övervaka sociala medier kan du se vad människor pratar om och vilka fraser de använder sig av. Använd verktyg som BuzzSumo för att hitta de mest delade och populära innehållen på sociala medier och analysera vilka sökfraser som används i dessa inlägg.

 6. (AHÄF) är en funktion som finns på Google som kan hjälpa dig att hitta relevanta sökfraser som användare söker efter på sökmotorer. När du gör en sökning på Google visas ibland en lista med frågor som andra användare har sökt efter, i samband med den ursprungliga sökfrasen. Det här syns i så fall i det organiska flödet längre ner. AHÄF-funktionen ger dig en uppfattning om vad folk söker efter i relation till din ursprungliga sökfras, och kan hjälpa dig att hitta relevanta sökfraser att optimera din webbplats för. Genom att klicka på en av frågorna i listan kan du se de sökresultat som visas för den specifika frågan. AHÄF-funktionen kan även användas för att optimera befintligt innehåll på din webbplats. Genom att inkludera relevanta frågor i ditt innehåll kan du öka chansen att din webbplats visas högre upp i sökresultaten när användare söker efter relevanta sökfraser. Klicka på en av rubrikerna och minimera den sen. Listan har då växt med fler fraser som används. Gör detta flera gånger så växer listan mycket mer.

Börja med de enkla sökfraserna först

När man arbetar med sökordsanalys och SEO-strategi kan det vara fördelaktigt att börja med att optimera för de enkla sökfraserna först.


Här är några skäl till varför man bör göra det:

Mindre konkurrens: Enklare sökfraser har ofta mindre konkurrens från andra webbplatser och är därmed lättare att ranka högre på Google och andra sökmotorer för. Genom att fokusera på dessa sökfraser först kan man uppnå snabbare resultat och öka webbplatsens synlighet och trafik.


Snabbare resultat: Genom att optimera för enklare sökfraser först kan man uppnå snabbare resultat och öka webbplatsens synlighet och trafik. Detta kan ge företaget eller organisationen ett positivt resultat snabbt och därmed bidra till att öka förtroendet för SEO-strategin.


Lägre kostnad: Att optimera för enklare sökfraser kan ofta vara billigare än att optimera för mer konkurrensutsatta sökfraser, vilket kan vara fördelaktigt för mindre företag eller organisationer med begränsade budgetar.


Bättre förståelse för målgruppen: Genom att optimera för enklare sökfraser först kan man bättre förstå målgruppen och dess sökbeteende. Genom att analysera sökfraserna och användarnas beteende kan man skapa en mer träffsäker strategi och öka chansen att nå ut till potentiella kunder.Kapitel 3

Hur skapar man en effektiv SEO-strategi för sin blogg

Att skapa en effektiv SEO-strategi för en blogg handlar om att optimera bloggens innehåll, struktur och tekniska funktioner för att ranka högre på Google och andra sökmotorer. Här är några steg som kan hjälpa dig att skapa en effektiv SEO-strategi för din blogg:


Sökord Gör en analys för bättre resultat NetWin
Sökord Gör en analys för bättre resultat

Gör en grundlig sökordsanalys: Genom att utföra en sökordsanalys kan du hitta relevanta sökfraser och nyckelord som är relevanta för din blogg och dess målgrupp.


Använd verktyg som Google Keyword Planner eller några av de betaltjänster som finns ute på marknaden. Till exempel SEMrush för att hitta relevanta sökord och fraser och använd dessa för att optimera din bloggs innehåll.


Optimera bloggens innehåll: För att ranka högre på Google behöver bloggens innehåll vara relevant, användarvänligt och optimiserat för sökmotorer. Se till att inkludera relevanta sökfraser i rubriker, inledningar och text och att använda meta-taggarna på ett effektivt sätt.


Bygg interna och externa länkar: Länkar från andra webbplatser till din blogg kan bidra till att öka dess auktoritet och synlighet på sökmotorerna. Bygg interna länkar mellan dina blogginlägg och använd sociala medier och andra kanaler för att marknadsföra din blogg och locka till sig externa länkar. Skriv engagerande och på ett sätt som får folk att vilja läsa så kommer dessa att vilja dela dina inlägg i sina sociala kanaler.


Optimering av teknisk struktur: För att sökmotorerna ska kunna indexera och ranka din blogg på ett effektivt sätt är det viktigt att dess tekniska struktur är optimerad för sökmotorer. Se till att använda en responsiv design, snabba laddningstider och välstrukturerad HTML-kod.


Analysera och justera din strategi: En SEO-strategi är aldrig färdig utan behöver kontinuerligt analyseras och justeras baserat på webbplatsens prestanda på sökmotorerna. Använd verktyg som Google Analytics & Google Search Console som båda är gratis att använda sig av för att övervaka trafik och beteende på din blogg och justera din strategi för att bättre nå din målgrupp.


Kapitel 4

On-page SEO: Optimering av ditt innehåll för sökmotorer

On Page SEO är en teknik inom sökmotoroptimering (SEO) som handlar om att optimera enskilda webbsidor på en webbplats för att förbättra deras sökmotorranking och öka trafiken till webbplatsen. Genom att förbättra on page SEO-faktorer på en webbsida, kan man öka dess relevans och kvalitet för sökmotorer och därmed öka dess synlighet i sökresultaten.


Onpage optimering Net-Win
Onpage optimering

Det finns flera faktorer som påverkar on page SEO, inklusive:


Sökmotorvänliga URL-strukturer:

Det är en viktig faktor för att optimera en webbsida för sökmotorer. En sökmotorvänlig URL-struktur är kort, relevant och innehåller sökord som beskriver webbsidans innehåll. En sådan URL-struktur gör det lättare för sökmotorer att indexera och ranka webbsidan.


En sökmotorvänlig URL-struktur består vanligtvis av två delar: domännamn och sökväg. Domännamnet är webbplatsens adress, medan sökvägen är den del av URL:en som specifikt beskriver webbsidans plats på webbplatsen.


Det är viktigt att undvika onödigt långa eller komplicerade URL:er, eftersom detta kan göra det svårare för sökmotorer att indexera sidan. Det är också viktigt att använda relevanta sökord i URL:en, eftersom det hjälper sökmotorer att förstå vad webbsidan handlar om.


En sökmotorvänlig URL-struktur gör det också lättare för användare att förstå vad webbsidan handlar om, eftersom den ger en tydlig och kortfattad beskrivning av webbsidans innehåll. Detta kan öka användarens klickfrekvens och därmed förbättra webbsidans ranking i sökmotorerna.


Optimerad meta-taggning:

Meta-taggning är en viktig teknik inom sökmotoroptimering (SEO) som handlar om att optimera informationen i en webbsidas metadata för att förbättra dess synlighet i sökresultaten. Meta-taggarna är HTML-element som beskriver innehållet på webbsidan för sökmotorer och andra applikationer.


De vanligaste typerna av meta-taggar är titeln och beskrivningen. Titeln är en kort text som beskriver webbsidans innehåll och visas i flikarna i webbläsaren. Beskrivningen är en kort sammanfattning av webbsidans innehåll och visas i sökresultaten.


Andra typer av meta-taggar inkluderar robots.txt, som beskriver vilka delar av webbplatsen som ska indexeras av sökmotorer, och canonical taggar, som används för att undvika duplicerat innehåll på webbplatsen.


En väl utformad meta-taggning kan hjälpa sökmotorer att förstå vad en webbsida handlar om och därmed förbättra dess ranking i sökresultaten. Det är viktigt att använda relevant och unik meta-taggning på varje sida på webbplatsen, och att undvika att använda samma titel eller beskrivning på flera sidor.

Relevant och kvalitativt innehåll: Det är viktigt att ha relevant och kvalitativt innehåll på webbsidorna, inklusive relevanta sökord och sökfraser, för att hjälpa sökmotorer att förstå vad sidan handlar om.


Sidhastighet:

Förutom användarupplevelsen är sidhastigheten också en viktig faktor för sökmotorerna när de rankar webbsidor. Sökmotorerna strävar efter att leverera snabba och relevanta sökresultat till användarna, så en snabb sidhastighet kan förbättra webbsidans ranking i sökresultaten.


Det finns flera faktorer som kan påverka sidhastigheten, inklusive webbhotell, bildstorlek, kodning och caching. Genom att optimera dessa faktorer kan man förbättra webbsidans sidhastighet och därmed förbättra både användarupplevelsen och sökmotoroptimeringen.


En långsam sidhastighet kan ha negativa effekter på användarupplevelsen och därmed minska användarens tillfredsställelse och öka avvisningsfrekvensen. Det kan också leda till en sämre ranking i sökresultaten, vilket kan leda till färre besökare och minskad synlighet.


Optimerade bilder:

En av de vanligaste faktorerna som kan påverka sidhastigheten är bildstorleken. Stora bilder kan ta lång tid att ladda och minska sidans hastighet. Genom att optimera bildstorleken och använda komprimeringstekniker kan man minska bildfilens storlek utan att påverka bildkvaliteten.


Andra faktorer som kan påverka optimeringen av bilder inkluderar användning av alt-attribut, filformat och caching. Alt-attribut används för att beskriva bilden för sökmotorerna och kan hjälpa till att förbättra sökmotoroptimeringen. Filformatet kan också påverka laddningstiden för en bild, eftersom vissa filformat är mer effektiva än andra när det gäller att komprimera bildstorleken. Caching innebär att webbläsaren lagrar information om en webbsida för att snabbare kunna ladda sidan vid senare besök.


Intern länkning:

Intern länkning innebär att man länkar från en sida på webbplatsen till en annan. Genom att länka till andra sidor på webbplatsen kan man hjälpa sökmotorerna att förstå hur sidorna är relaterade till varandra och därmed förbättra deras ranking. Detta kan också förbättra användarens upplevelse, eftersom det gör det lättare för användaren att navigera mellan olika delar av webbplatsen.


En väl utformad intern länkning bör vara relevant och använda sig av relevanta sökord och fraser som beskriver sidornas innehåll. Genom att använda relevanta sökord i länktexten kan man också förbättra webbsidans relevans för sökorden och därmed öka dess synlighet i sökresultaten.


Kapitel 5

Off-page SEO: Byggande av kvalitetslänkar och andra faktorer som påverkar din ranking

Länkbyggande är en av de viktigaste faktorerna inom off-page SEO och handlar om att skapa länkar från andra webbplatser till ens egen. Dessa länkar kan hjälpa sökmotorerna att förstå att ens webbplats är relevant och värdefull, och därmed förbättra dess ranking i sökresultaten.


OFF page optimering Net-Win
OFF page optimering

Det är viktigt att skapa länkar från högkvalitativa och relevanta webbplatser för att maximera deras SEO-potential.

Sociala medier-marknadsföring är en annan viktig faktor inom off-page SEO, eftersom sociala medier-plattformar som Facebook, Twitter och Instagram kan användas för att sprida information om en webbplats och öka dess synlighet och trafik. Länkar man också till sin hemsida så ger det länkkraft som berättar för sökmotorerna att andra pratar om just din sida och detta gillar dom. Dessa kallas för Web 2.0.


Det finns många olika plattformar som kan räknas som exempel på web 2.0-teknik. Dessa plattformar inkluderar:

 1. Sociala medieplattformar: Exempel på sociala medieplattformar inkluderar Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. Dessa plattformar möjliggör interaktion mellan användare genom delning av innehåll, kommunikation och skapande av nätverk.

 2. Bloggar: Bloggar är en annan populär form av web 2.0. Exempel på bloggplattformar inkluderar WordPress, Blogger och Tumblr. Dessa plattformar möjliggör användare att skapa och publicera innehåll på en egen plattform.

 3. Wikis: Wikis är en annan form av web 2.0-teknik som möjliggör samarbete och delning av information mellan användare. Exempel på wiki-plattformar inkluderar Wikipedia och Wikia.

 4. Video- och bildplattformar: Exempel på video- och bildplattformar inkluderar YouTube, Vimeo, Flickr och Instagram. Dessa plattformar möjliggör delning av video- och bildinnehåll mellan användare.

 5. Podcast-plattformar: Podcast-plattformar, såsom Apple Podcasts, Spotify och Soundcloud, möjliggör publicering och distribution av ljudinnehåll till en bred publik.

 6. E-handelsplattformar: E-handelsplattformar, såsom Shopify och WooCommerce, möjliggör skapande och drift av onlinebutiker och e-handel.


Online-rykteshantering är också en viktig faktor inom off-page SEO eftersom det kan påverka webbsidans trovärdighet och auktoritet. Genom att hantera och övervaka online-ryktet kan man förbättra webbsidans trovärdighet och därmed öka dess synlighet och ranking i sökresultaten.

Off-page SEO är en viktig del av sökmotoroptimering och kan hjälpa till att öka trafiken till en webbplats genom att förbättra dess synlighet och auktoritet. Genom att använda länkbyggande, sociala medier-marknadsföring och online-rykteshantering kan man förbättra webbsidans ranking i sökresultaten och därmed öka dess trafik och synlighet.


Kapitel 6

Hur man skapar en sökmotoroptimerad artikel

Att skapa en sökoptimerad bloggpost är en viktig del av sökmotoroptimering (SEO) och kan hjälpa till att förbättra webbsidans synlighet och ranking i sökresultaten.


Skapa en optimerad artikel Net-Win
Skapa en optimerad artikel

Nedan följer några tips för att skapa en sökoptimerad bloggpost:


Identifiera relevanta sökord:

Genom att identifiera relevanta sökord kan man skapa innehåll som är relevant för sökmotorernas ranking-algoritmer. Användare bör undersöka vilka sökord som är relevanta för ämnet och inkludera dessa sökord i rubrikerna, texten och metadata.


Skapa en engagerande rubrik:

En engagerande rubrik som inkluderar relevanta sökord kan hjälpa till att locka besökare till bloggposten och öka dess synlighet i sökresultaten.


Använd sökord i innehållet:

Använd relevanta sökord i innehållet på ett naturligt sätt för att hjälpa sökmotorerna att förstå vad bloggposten handlar om. Det är viktigt att undvika överanvändning av sökord, eftersom det kan betraktas som "keyword stuffing" och kan påverka webbsidans ranking negativt.


Inkludera länkar:

Inkludera interna länkar till andra relevanta sidor på webbplatsen, såväl som externa länkar till högkvalitativa och relevanta webbplatser. Detta kan hjälpa till att öka webbsidans auktoritet och därmed förbättra dess synlighet och ranking.


Optimerade bilder:

Optimerade bilder som är relaterade till ämnet kan förbättra användarupplevelsen och därmed förbättra sökmotoroptimeringen. Man bör optimera bildstorleken, använda alt-attribut och välja lämpliga filformat för att förbättra webbsidans synlighet och laddningstid.


Utvalda utdrag:

När man söker på Google kan man ibland se högst upp i sökmotorn något som Google kallar för Utvalda utdrag och det är det bästa resultatet man kan få på sökmotorn. De rekommenderar alltså just din artikel för de anser att den håller så pass bra kvalitet att de vet att innehållet ger besökaren all de svar som man kan tänkas ha.


Hur gör man då för att hamna där? Först en rubrik som har sökfrasen i sig. Därefter 3 till 4 rader text som med en kort sammanfattning berättar svaret på sökfrasen. Ha gärna med sökfrasen i den här texten. Mall för hur man ska tänka i upplägget av en artikel


Kapitel 7

Användning av nyckelord i din blogg och dess betydelse

Användningen av nyckelord i en blogg är en viktig faktor inom sökmotoroptimering (SEO) eftersom det hjälper sökmotorerna att förstå vad bloggposten handlar om och därmed förbättra dess synlighet och ranking i sökresultaten.


Användning av nyckelord i din blogg och dess betydelse Net-Win
Användning av nyckelord i din blogg och dess betydelse

Nyckelord är sökord eller fraser som användare använder för att söka efter information på webben. Genom att inkludera relevanta nyckelord i rubrikerna, texten och metadata kan man göra det lättare för sökmotorerna att förstå innehållet och relevansen av bloggposten.


Det är dock viktigt att undvika överanvändning av nyckelord, eftersom det kan betraktas som "keyword stuffing" och därmed påverka webbsidans ranking negativt. Nyckelorden bör användas på ett naturligt sätt och integreras smidigt i texten.

Det är också viktigt att använda relevanta och specifika nyckelord som är relaterade till ämnet och inte allmänna och konkurrensutsatta sökord. Genom att använda mer specifika och unika nyckelord kan man också rikta in sig på en mer specifik målgrupp och därmed öka chanserna för att attrahera relevanta besökare till webbplatsen.


Kapitel 8

Optimera din blogg för mobil och snabba laddningstider

Att optimera en blogg för mobil och snabba laddningstider är viktigt eftersom en stor del av internettrafiken nu kommer från mobila enheter. En blogg som inte är mobilanpassad och har långa laddningstider kan påverka användarupplevelsen negativt och därmed också påverka webbsidans synlighet och ranking i sökresultaten.


Nedan följer några tips för att optimera en blogg för mobil och snabba laddningstider:


Använd responsiv design.

Responsiv design är en designmetod som används för att skapa webbsidor som automatiskt anpassar sig efter den enhet som används för att besöka webbplatsen. Det innebär att webbsidan kan visas på en mobiltelefon, surfplatta eller dator och fortfarande vara lätt att läsa och navigera.

Användningen av responsiv design är viktigt eftersom en stor del av internettrafiken nu kommer från mobila enheter. Om en webbsida inte är responsiv kan det leda till en negativ användarupplevelse och därmed också påverka webbsidans synlighet och ranking i sökresultaten.


Genom att använda responsiv design kan webbsidan anpassas automatiskt till den enhet som används. Detta innebär att layouten, storleken på texten, och bilder justeras så att de är lätt att se och använda på en mobil enhet. Detta minskar behovet av att zooma in eller ut och gör det enklare för användarna att navigera på webbsidan.


Att använda responsiv design är också fördelaktigt eftersom det minskar behovet av att skapa separata versioner av webbsidan för mobila enheter. Detta kan spara tid och pengar samtidigt som det förbättrar användarupplevelsen för alla besökare.


Minska CSS och JavaScript: Genom att minifiera CSS och JavaScript-filer kan man minska filstorleken och därmed öka laddningstiden.

Använd cache: Cache innebär att en kopia av webbsidan sparas på användarens enhet för att snabba upp laddningstiden vid framtida besök.


Minska antalet plugins: För många plugins kan påverka laddningstiden negativt. Man bör bara använda plugins som är absolut nödvändiga för att undvika onödiga förseningar.


Testa laddningstiden: Alla bör testa laddningstiden för sin blogg med verktyg som Google PageSpeed Insights eller GTmetrix. Dessa verktyg kan ge användare en översikt över vad som behöver optimeras för att förbättra laddningstiden.


Kapitel 9

Användning av bilder och multimedia på din blogg

Även om bilder och multimedia kan ha flera fördelar på en hemsida, finns det också några potentiella nackdelar. Nedan följer fem negativa saker med bilder och multimedia på en hemsida:

 1. Långsam laddningstid: Om bilder och multimedia inte är optimerade kan de bidra till en långsam laddningstid för hemsidan, vilket kan påverka användarupplevelsen negativt och därmed också påverka webbsidans synlighet och ranking i sökresultaten.

 2. Distraktion: Om multimedia inte är relevanta eller används på ett sätt som distraherar användarna från innehållet på hemsidan, kan det minska användarupplevelsen och tiden som användaren spenderar på webbsidan.

 3. Rättighetsproblem: Om bilder och multimedia inte är licensierade korrekt eller används utan tillstånd, kan det leda till rättighetsproblem och juridiska konsekvenser.

 4. För stor filstorlek: Om bilder och multimedia är för stora kan det bidra till att hemsidan tar upp mer utrymme på servern, vilket kan öka kostnaderna och påverka prestandan.

 5. Kompatibilitetsproblem: Vissa webbläsare eller enheter kan ha problem med att visa bilder och multimedia, vilket kan leda till en negativ användarupplevelse.

Bilder och multimedia har dock fler viktiga och positiva saker än negativa. Nedan följer 10 positiva saker med bilder och multimedia på en hemsida:

 1. Förbättrad användarupplevelse: Bilder och multimedia kan göra innehållet mer visuellt tilltalande och engagerande, vilket kan förbättra användarupplevelsen.

 2. Förklarande kraft: Bilder och multimedia kan användas för att förklara eller visa upp mer komplicerade ämnen på ett enklare sätt.

 3. Ökad sökoptimering: Användningen av relevanta bilder och multimedia på en hemsida kan förbättra sökoptimeringen genom att förbättra sidans relevans och synlighet i sökresultaten.

 4. Förbättrad delning: Bilder och multimedia kan användas för att öka möjligheterna till delning på sociala medier och andra plattformar.

 5. Marknadsföring: Bilder och multimedia kan användas för att marknadsföra produkter eller tjänster och därmed öka konverteringar.

 6. Förbättrad minnesförmåga: Bilder och multimedia kan bidra till att förbättra minnesförmågan genom att hjälpa användarna att minnas informationen bättre.

 7. Tillgänglighet: Bilder och multimedia kan användas för att göra innehållet mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar, såsom synnedsättningar.

 8. Varumärkesbyggande: Bilder och multimedia kan användas för att förstärka varumärkesidentiteten och göra hemsidan mer igenkännbar.

 9. Engagemang: Bilder och multimedia kan användas för att öka engagemanget på hemsidan genom att uppmuntra kommentarer och delning.

 10. Unikt innehåll: Bilder och multimedia kan användas för att skapa unikt och intressant innehåll som lockar till sig besökare och därmed ökar trafiken på hemsidan.


Mall för hur en artikel kan se ut Net-Win
Mall för hur en artikel kan se ut

Kapitel 10

En mall för hur en artikel kan se ut

 • H1 alltså huvudrubriken först

 • Sen 3 till 4 rader text som har möjlighet att hamna som ett utvalt utdrag

 • 1 bild som är komprimerad så att den laddar snabbt. Namnge bilden efter sökfrasen och se till att lägga till en ALT tag som också har sökfrasen i sig.

 • Sen ca 300 ord som mer i detalj om sökfrasen

Använd ca 3-5 underrubriker som är relaterade till huvudsökfrasen

 • H2 en underrubrik

 • Sen 3 till 4 rader text som har möjlighet att hamna som ett utvalt utdrag

 • 1 bild som är komprimerad så att den laddar snabbt. Namnge bilden efter sökfrasen och se till att lägga till en ALT tag som också har sökfrasen i sig.

 • Sen ca 300 ord som mer i detalj om sökfrasen

Man måste inte använda en bild till varje rubrik utan se först och främst till att det flyter på bra. Kan man inte skriva 300 ord som är meningsfulla så ska man heller inte göra det.


Exempel på rubrikupplägg

(H1) Solceller kapar kostnaderna (Solceller är alltså sökfrasen)

(H2) Behövs bygglov för solceller

(H2) Hur länge håller solceller

(H2( Vad kostar solceller

(H2) Kan man installera solceller själv

(H2) Hur många kvm behöver man?

Det finns såklart en hel hög med rubriker som man kan använda och det är då viktigt att välja ut de mest relevanta till ämnet. Man kan självklart ha fler underrubriker om man vill.


Kapitel 11

Skapa en bloggstruktur som sökmotorer kan förstå och indexera

Att skapa en bloggstruktur som sökmotorer kan förstå och indexera är viktigt för att förbättra sökoptimeringen och därmed också öka webbsidans synlighet och ranking i sökresultaten.


Nedan följer några tips för att skapa en sådan struktur.


Använd en hierarkisk struktur:

Att använda en hierarkisk struktur är en viktig faktor för att skapa en bloggstruktur som sökmotorer kan förstå och indexera. En hierarkisk struktur innebär att organisera innehållet på din blogg i en ordnad struktur med huvudkategorier, underkategorier och enskilda blogginlägg som är organiserade under varje kategori.

Genom att använda en hierarkisk struktur kan du göra det enklare för sökmotorer att förstå ämnet och innehållet på din blogg. Det hjälper också användare att hitta innehåll som är relevant för deras sökning.


När du skapar din hierarkiska struktur bör du tänka på följande.

Skapa tydliga kategorier: Skapa tydliga och relevanta kategorier som beskriver innehållet på din blogg. Undvik att ha för många kategorier och se till att de är relevanta för din målgrupp.


Skapa underkategorier: Skapa underkategorier för att organisera innehållet på din blogg ytterligare. Detta gör det enklare för användare att hitta relevant innehåll.

Använd relevanta sökord: Använd relevanta sökord och fraser i dina kategorier och underkategorier för att göra det enklare för sökmotorer att förstå innehållet på din blogg.


Använd rubriker: Använd rubriker och underrubriker för att organisera innehållet på dina kategorier och underkategorier. Detta gör det enklare att navigera och förstå innehållet på din blogg.


Skapa en tydlig struktur: Skapa en tydlig struktur som är enkel att följa och förstå. Detta gör det enklare för användare att hitta relevant innehåll och för sökmotorer att indexera din blogg.Skapa en sökordsstrategi:

Skapa en sökordsstrategi som inkluderar relevanta sökord och fraser som användare kan använda för att hitta ditt innehåll. Använd dessa sökord i dina blogginlägg och kategorier för att göra det lättare för sökmotorerna att förstå ämnet och innehållet på din blogg.


Optimerad URL-struktur:

Använd en optimerad URL-struktur som inkluderar sökord och beskriver innehållet på dina blogginlägg och kategorier på ett enkelt och tydligt sätt. Undvik att använda irrelevanta eller för långa URL:er.


Skapa interna länkar:

Skapa interna länkar mellan dina blogginlägg, kategorier och sidor för att göra det enklare för sökmotorer att navigera och indexera din blogg.


Använd rubriker och underrubriker:

Använd rubriker och underrubriker för att organisera innehållet på dina blogginlägg och göra det lättare att läsa och indexera.


Använd meta-beskrivningar:

Använd meta-beskrivningar för att beskriva innehållet på dina blogginlägg och kategorier. Meta-beskrivningar visas i sökresultaten och kan hjälpa användare att förstå vad din blogg handlar om.


Optimera bilder:

Optimera bilderna på din blogg genom att använda relevanta filnamn, alt-attribut och beskrivningar för att göra det lättare för sökmotorer att förstå innehållet på dina bilder.


Kapitel 12

Vad är en meta-beskrivning och varför är den viktig för SEO?

En meta-beskrivning är en kort sammanfattning av innehållet på en webbsida som visas i sökresultaten på sökmotorer. Meta-beskrivningen visas under titeln på webbsidan och ger användare en kortfattad beskrivning av innehållet på sidan.


meta beskrivning Net-Win
Meta beskrivning

Meta-beskrivningar är viktiga för SEO eftersom de kan påverka webbsidans synlighet och ranking i sökresultaten. En väl skriven meta-beskrivning kan öka klickfrekvensen på sökresultaten genom att ge användare en tydlig beskrivning av innehållet på sidan och locka dem att besöka sidan. En meta-beskrivning kan också innehålla relevanta sökord och fraser som sökmotorer använder för att förstå och indexera innehållet på sidan.

När du skriver en meta-beskrivning bör du tänka på följande:

 • Längd: En meta-beskrivning bör vara mellan 50 och 160 tecken lång. Det är viktigt att hålla sig inom den rekommenderade längden för att undvika att beskrivningen klipps av i sökresultaten.

 • Relevans: Meta-beskrivningen bör vara relevant för innehållet på sidan och ge en tydlig beskrivning av vad användare kan förvänta sig att hitta på sidan.

 • Sökord: Använd relevanta sökord och fraser i meta-beskrivningen för att hjälpa sökmotorer att förstå och indexera innehållet på sidan.

 • Unikhet: Se till att varje meta-beskrivning på din webbsida är unik och beskriver innehållet på den specifika sidan.

 • Klarhet: Skriv en tydlig och lättförståelig meta-beskrivning som ger användare en korrekt bild av innehållet på sidan.


Kapitel 13

SEO-fel att undvika på din blogg

Duplicate content:

Duplicate content, eller duplicerat innehåll, är när samma innehåll finns på flera webbsidor, antingen på samma webbsida eller på olika webbsidor. Detta kan ha en negativ inverkan på sökoptimeringen av din webbsida.


Sökrobotar och sökmotorer strävar efter att ge användarna relevant och unikt innehåll. Om det finns flera kopior av samma innehåll på olika webbsidor, kan sökmotorer ha svårt att avgöra vilken version som ska visas i sökresultaten, och det kan leda till att dina webbsidor straffas eller placeras längre ned i sökresultaten.

För att undvika duplicerat innehåll bör du tänka på följande:


Skapa unikt innehåll: Skapa alltid unikt och relevant innehåll för din webbsida. Undvik att kopiera innehåll från andra webbsidor eller att använda samma innehåll på flera webbsidor på din egen webbplats.


Canonical-taggar: Använd canonical-taggar för att informera sökmotorer om vilken version av en sida som är den primära eller mest relevanta versionen. Detta hjälper sökmotorer att förstå vilken version av sidan som ska visas i sökresultaten.


Robots.txt: Använd robots.txt-filen för att blockera sökrobotar från att indexera sidor som du inte vill att de ska indexera. Detta kan hjälpa till att undvika duplicerat innehåll som du inte vill ska visas i sökresultaten.


Använd 301-omdirigering: Om du har flera versioner av en sida på din webbsida, se till att använda 301-omdirigeringar för att dirigera besökare till den primära versionen av sidan. Detta kan också hjälpa sökmotorer att förstå vilken version av sidan som är den primära versionen.


Användning av irrelevanta sökord:

Att använda irrelevanta sökord på din webbsida kan ha en negativ inverkan på sökoptimeringen. Irrelevanta sökord kan göra det svårt för sökmotorer att förstå vad din webbsida handlar om och kan leda till att din webbsida placerar sig lägre i sökresultaten.


För att undvika att använda irrelevanta sökord bör du tänka på följande:

Forskning: Forska och välj relevanta sökord och fraser som beskriver innehållet på din webbsida. Använd verktyg som sökordplanerare för att få idéer om relevanta sökord och sökfraser.


Användning: Använd relevanta sökord och fraser på en naturlig och relevant sätt på din webbsida. Undvik att överanvända sökorden, detta kan leda till att din webbsida betraktas som spam och straffas av sökmotorer.


Kvalitet: Se till att innehållet på din webbsida är av hög kvalitet och relevant för sökorden och fraserna som används. Ju mer relevant innehåll du har på din webbsida, desto mer sannolikt är det att sökmotorer kommer att ranka din webbsida högre i sökresultaten.


Felaktig användning av meta-taggning:

Felaktig användning av meta-taggning kan ha en negativ inverkan på sökoptimeringen av din webbsida. Meta-taggning används för att beskriva innehållet på din webbsida för sökmotorer och användare, och det är viktigt att använda den på ett korrekt sätt.


För att undvika felaktig användning av meta-taggning bör du tänka på följande:

Meta-titlar: Använd unika och relevanta meta-titlar för varje sida på din webbsida. Se till att meta-titlarna är i linje med innehållet på sidan och innehåller relevanta sökord och fraser.


Meta-beskrivningar: Använd unika och relevanta meta-beskrivningar för varje sida på din webbsida. Se till att beskrivningarna är i linje med innehållet på sidan och ger användaren en tydlig och konkret beskrivning av vad sidan handlar om.


Användning: Använd meta-taggning på ett naturligt sätt och undvik att överanvända sökord och fraser. Meta-taggning bör hjälpa till att beskriva innehållet på din webbsida för användare och sökmotorer, inte att överladda sidan med sökord.


Unika meta-taggningar: Använd unika meta-taggningar för varje sida på din webbsida. Detta hjälper sökmotorer att förstå vad varje sida handlar om och ger användare en tydlig beskrivning av vad som finns på sidan.


För lite innehåll:

För lite innehåll på din webbsida kan ha en negativ inverkan på sökoptimeringen. Sökrobotar och sökmotorer strävar efter att ge användare relevant och användbart innehåll, och en webbsida med för lite innehåll kan uppfattas som irrelevant eller inte tillräckligt användbar för användarna.


För att undvika för lite innehåll på din webbsida bör du tänka på följande:

Skapa relevant och användbart innehåll: Skapa relevant och användbart innehåll som är till nytta för användarna. Försök att sätta dig i användarens skor och tänk på vad som kan vara intressant och användbart för dem.


Variera innehållet: Variera innehållet på din webbsida för att hålla användarna engagerade och intresserade. Använd olika format som text, bilder, videor och infografik för att variera innehållet på din webbsida.


Optimerat innehåll: Se till att ditt innehåll är optimerat för sökoptimering genom att använda relevanta sökord och fraser. Undvik att överanvända sökord och fraser, detta kan leda till att din webbsida betraktas som spam och straffas av sökmotorer.


Kvalitet framför kvantitet: Fokusera på kvalitet framför kvantitet när det gäller innehållet på din webbsida. Det är bättre att ha färre sidor med högkvalitativt innehåll än många sidor med dåligt innehåll.


Felaktig användning av nyckelord:

Felaktig användning av nyckelord på din webbsida kan ha en negativ inverkan på sökoptimeringen. Överanvändning av nyckelord, även känd som "keyword stuffing", kan göra att din webbsida uppfattas som spam av sökmotorer och leda till att den placeras lägre i sökresultaten.


För att undvika felaktig användning av nyckelord bör du tänka på följande:

Naturlig användning: Använd nyckelord på en naturlig och relevant sätt på din webbsida. Undvik att överanvända sökorden, detta kan leda till att din webbsida betraktas som spam och straffas av sökmotorer.


Relevanta sökord: Använd relevanta sökord och fraser som är relevanta för innehållet på din webbsida. Se till att sökorden och fraserna är relevanta för innehållet och beskriver innehållet på ett tydligt sätt.


Undvik keyword stuffing: Undvik att överanvända sökord och fraser på din webbsida. Överanvändning av sökord kan leda till att din webbsida betraktas som spam av sökmotorer och leda till att den placeras lägre i sökresultaten.


Kvalitet framför kvantitet: Fokusera på kvalitet framför kvantitet när det gäller innehållet på din webbsida. Det är bättre att ha färre sidor med högkvalitativt innehåll än många sidor med dåligt innehåll och överanvändning av sökord.


Ignorera mobiloptimering:

Att ignorera mobiloptimering kan ha en negativ inverkan på sökoptimeringen av din webbsida. Med en ökande andel av sökningar som görs från mobiltelefoner och surfplattor, är det viktigt att ha en mobiloptimerad webbsida för att möta användarnas behov och öka din synlighet i sökresultaten.


För att undvika att ignorera mobiloptimering bör du tänka på följande:

Responsiv design: Använd en responsiv design på din webbsida för att optimera den för mobilanvändning. Responsiv design gör att din webbsida anpassar sig automatiskt efter skärmstorleken på enheten som används.


Snabba laddningstider: Se till att din webbsida laddas snabbt på mobila enheter. Mobila användare har oftast mindre tålamod och förväntar sig att webbsidor ska ladda snabbt, annars kan de överge sidan.


Enkel navigering: Se till att din webbsida är lätt att navigera på mobila enheter. Använd en enkel och tydlig navigeringsmeny och undvik att överladda sidan med för mycket innehåll.


Mobilanpassat innehåll: Skapa mobilanpassat innehåll som är optimerat för mobila enheter. Använd korta och informativa rubriker och undvik långa stycken text.


Dålig struktur:

En dålig struktur på din webbsida kan ha en negativ inverkan på sökoptimeringen. En dålig struktur kan göra det svårt för sökrobotar och användare att hitta det de söker på din webbsida.


För att undvika en dålig struktur på din webbsida bör du tänka på följande:

Enkel navigering: Se till att din webbsida har en enkel och tydlig navigeringsmeny. Det ska vara lätt för användare att hitta det de söker efter på din webbsida.

Hierarkisk struktur: Använd en hierarkisk struktur på din webbsida för att göra det lättare för användare och sökrobotar att navigera och förstå innehållet på din webbsida.


Relevanta kategorier: Använd relevanta kategorier och underkategorier på din webbsida för att organisera innehållet på ett logiskt sätt. Detta gör det lättare för användare och sökrobotar att hitta det de söker.


Innehållsbaserad struktur: Använd en innehållsbaserad struktur på din webbsida, där varje sida är optimerad för ett specifikt ämne eller sökord. Detta gör det lättare för sökrobotar att indexera sidorna och för användare att hitta relevant innehåll.


Kapitel 14

Google Analytics: Använda data för att förbättra din blogg

Google Analytics är en gratis webbanalystjänst som ger dig information om hur användare interagerar med din webbsida. Genom att använda Google Analytics kan du få insikter om besökarnas beteende och använda dessa data för att förbättra din blogg.


Här är några sätt du kan använda Google Analytics-data för att förbättra din blogg:

Förstå besökarnas beteende: Genom att använda Google Analytics kan du se hur länge besökarna stannar på din webbsida, vilka sidor de besöker och vilka innehåll de interagerar med. Detta ger dig en inblick i besökarnas beteende och hjälper dig att förbättra ditt innehåll och användarupplevelse.


Identifiera populära innehåll: Genom att använda Google Analytics kan du se vilket innehåll som är mest populärt på din webbsida. Detta ger dig insikter om vilket innehåll som engagerar dina besökare mest och hjälper dig att skapa mer relevant och engagerande innehåll.


Optimering av sökord och fraser: Genom att använda Google Analytics kan du se vilka sökord och fraser som användare söker efter när de hittar din webbsida. Denna information kan hjälpa dig att optimera ditt innehåll för sökmotorer och göra det mer relevant för besökarna.


Optimering av sidhastighet: Genom att använda Google Analytics kan du se hur snabbt din webbsida laddas för besökarna. Om din webbsida tar för lång tid att ladda kan det påverka användarupplevelsen och minska sökoptimeringen. Använd data från Google Analytics för att identifiera sidor som laddar långsamt och åtgärda problemen.


Optimering av mobila enheter: Genom att använda Google Analytics kan du se hur många besökare som kommer från mobila enheter och hur de interagerar med din webbsida. Använd denna information för att optimera din webbsida för mobila enheter och se till att användarna har en positiv användarupplevelse.


Kapitel 15

Hur man skapar en användarvänlig blogg som sökmotorer gillar

En användarvänlig blogg som också är optimerad för sökmotorer är viktig för att locka till sig besökare och öka synligheten online. Men hur skapar man en sådan blogg? I denna artikel kommer vi att diskutera tips för att skapa en användarvänlig blogg som sökmotorer gillar.


Förstå din målgrupp

För att skapa en användarvänlig blogg är det viktigt att förstå din målgrupp. Vilka är de och vad är deras behov och önskemål? Genom att förstå din målgrupp kan du skapa innehåll som tilltalar dem och får dem att stanna på din sida.


Skapa engagerande innehåll

Att skapa engagerande och relevant innehåll är nyckeln till att hålla besökare på din sida. Använd enkel och lättförståelig språk och se till att ditt innehåll är lättläst med rubriker och stycken som bryter upp texten. Inkludera också bilder och andra visuella element som förbättrar användarupplevelsen.


Använd rätt sökord

Att använda rätt sökord är viktigt för att optimera din blogg för sökmotorer. Använd relevanta sökord i rubriker, innehåll och meta-beskrivningar, men undvik att överoptimera eller använda för många sökord. Se till att dina sökord passar in i ditt innehåll på ett naturligt sätt.


Optimering för mobil

Allt fler människor använder sina mobiler för att surfa på internet. Se till att din blogg är optimerad för mobil genom att använda responsiv design och se till att din sida laddar snabbt på mobila enheter.


Använd interna länkar

Användning av interna länkar kan hjälpa till att förbättra användarupplevelsen genom att guida besökare till annat relevant innehåll på din sida. Det kan också hjälpa till att öka din ranking genom att öka sidvisningar och minska din avvisningsfrekvens.


Optimering för snabb laddningstid

En snabb laddningstid för din sida är viktig för att förbättra användarupplevelsen och öka din ranking. Använd en snabb webbhotellstjänst, minifiera dina bilder och använd en cache-plugin för att förbättra din laddningstid.


Använd sociala medier

Använd sociala medier för att marknadsföra din blogg och locka till sig besökare. Dela dina inlägg på olika sociala medie-plattformar för att öka din synlighet online.


Kapitel 16

Användning av sociala medier för att förbättra din SEO

Användning av sociala medier kan ha en positiv effekt på din SEO-strategi. Genom att använda sociala medier på rätt sätt kan du öka din synlighet online, locka till dig fler besökare och förbättra din ranking på sökmotorernas resultatlista. I denna artikel kommer vi att diskutera hur användning av sociala medier kan förbättra din SEO.


Sociala medier Net-Win
Sociala medier använd dem för bättre SEO

Delning av innehåll

En av de främsta fördelarna med sociala medier är möjligheten att dela ditt innehåll med en större publik. Genom att dela dina blogginlägg, videor eller annat innehåll på sociala medier kan du öka din synlighet och dra till dig fler besökare till din sida.


Länkar och delningar

När ditt innehåll delas på sociala medier, genererar det också länkar till din sida. Dessa länkar kan hjälpa till att förbättra din ranking på sökmotorer. Ju fler länkar du har till din sida, desto högre kommer du att rankas på sökmotorernas resultatlista.


Sociala signaler

Sociala signaler är de signaler som ditt innehåll genererar på sociala medier. Ju fler gillamarkeringar, delningar och kommentarer ditt innehåll får, desto högre blir din ranking på sökmotorernas resultatlista. Sociala signaler kan också hjälpa till att öka din synlighet online och dra till dig fler besökare till din sida.


Bygga relationer med influencers

Att bygga relationer med influencers inom din bransch kan också ha en positiv effekt på din SEO-strategi. Genom att samarbeta med influencers kan du öka din synlighet online och dra till dig fler besökare till din sida. Influencers kan också hjälpa till att generera länkar till din sida genom att dela ditt innehåll på sina egna sociala medier-plattformar.


Kapitel 17

SEO-trender att hålla koll på under 2023

1. Sökintention

Sökintention handlar om att förstå vad användaren söker efter och vilken typ av innehåll som bäst matchar deras sökning. Sökintention kommer att bli allt viktigare för sökmotorer och en ökad förståelse för detta kommer att hjälpa till att förbättra din ranking.


2. Mångformigt innehåll

Långformigt innehåll, som innehåller mer än 2000 ord, kommer att bli allt viktigare för SEO under 2023. Detta beror på att långformigt innehåll ger mer värde till användarna och kan öka din ranking på sökmotorernas resultatlista.


3. Visuellt innehåll

Visuellt innehåll, som bilder och videor, blir allt viktigare för att förbättra användarupplevelsen och för att öka din synlighet online. Att inkludera visuellt innehåll på din sida kan hjälpa till att öka din ranking och dra till sig fler besökare.


4. Optimering för röststyrda sökningar

Röststyrda sökningar blir allt vanligare och det är viktigt att optimera din sida för dessa typer av sökningar. Att använda naturligt språk, ha svar på vanliga frågor och använda schema markup kan hjälpa till att förbättra din ranking för röststyrda sökningar.


5. Mobiloptimering

Mobiloptimering är en viktig del av din SEO-strategi och det är viktigt att ha en responsiv design och snabb laddningstid för din sida på mobila enheter. Mobiloptimering kommer att fortsätta att vara en viktig SEO-trend under 2023.


6. Lokal SEO

Lokal SEO blir allt viktigare för att öka din synlighet online, särskilt för lokala företag. Att optimera din sida för lokala sökningar, inkludera ditt företagsnamn och adress på din sida och skapa en Google My Business-sida kan hjälpa till att förbättra din ranking.


Kapitel 18

Att hitta och använda rätt sökordsverktyg för din blogg

Att hitta och använda rätt sökordsverktyg är en bra hjälp av din SEO-strategi. Genom att använda rätt sökordsverktyg kan du hitta relevanta sökord som kan hjälpa till att förbättra din ranking på sökmotorernas resultatlista.


verktyg Net-Win
SEO verktyg gör det lättare

1. Google Keyword Planner

Google Keyword Planner är ett gratis verktyg som tillhandahålls av Google Ads. Verktyget hjälper dig att hitta relevanta sökord och sökordsfraser som är relaterade till ditt innehåll. Det ger också information om antalet sökningar och konkurrensnivån för varje sökord.


2. Ahrefs

Ahrefs är ett betalt verktyg som används av många SEO-experter. Det ger dig en omfattande analys av sökord, inklusive sökvolym, konkurrensnivå och sökordsposition. Det ger också information om dina konkurrenters sökordstrategi och hjälper dig att identifiera nya möjligheter för din blogg.


3. SEMrush

SEMrush är ett annat betalt verktyg som är populärt bland SEO-experter. Det ger dig en omfattande analys av dina sökord, inklusive sökvolym, konkurrensnivå och sökordsposition. Det ger också information om dina konkurrenters sökordstrategi och hjälper dig att identifiera nya möjligheter för din blogg.


4. Moz Keyword Explorer

Moz Keyword Explorer är ett annat betalt verktyg som är populärt bland SEO-experter. Det ger dig en omfattande analys av dina sökord, inklusive sökvolym, konkurrensnivå och sökordsposition. Det ger också information om dina konkurrenters sökordstrategi och hjälper dig att identifiera nya möjligheter för din blogg.


5. Google Trends

Google Trends är ett gratis verktyg som ger information om sökordsvolymen över tid. Det ger också information om regionella sökningar och relaterade sökord. Google Trends kan hjälpa dig att identifiera trender och hitta nya sökord som kan hjälpa till att förbättra din ranking.


Kapitel 19

Varför är Featured snippets även utvalda utdrag på svenska så viktiga

Featured snippets eller utvalda utdrag är en mycket viktig funktion inom sökmotoroptimering (SEO). Dessa utdrag visas högst upp på Google-sökresultatsidan och ger användare ett snabbt och översiktligt svar på deras frågor. Det är därför viktigt för alla webbplatser som vill nå ut till sin målgrupp att sträva efter att få en featured snippet-placering.


utvalda utdrag Net-Win
Utvalda utdrag på Google

För att optimera för en featured snippet-placering är det viktigt att ha relevant och lättförståligt innehåll på din webbplats. Detta innebär att du bör fokusera på att skapa innehåll som svarar på vanliga frågor och problem som din målgrupp kan ha. Du bör också använda relevanta nyckelord och fraser i ditt innehåll.


För att förbättra dina chanser att få en featured snippet-placering är det också viktigt att strukturera ditt innehåll på ett logiskt och organiserat sätt. Detta innebär att du bör använda rubriker, punktlistor och andra strukturella element för att göra ditt innehåll lättare att läsa och förstå.


Kapitel 20

Varför är det så viktigt med Optimering av sidtitel och meta-beskrivning?

Optimering av sidtitel och meta-beskrivning är en viktig del av sökmotoroptimering (SEO) och kan ha en stor inverkan på din webbplats synlighet och ranking i sökmotorresultaten. Sidtiteln och meta-beskrivningen är de två element som visas i sökmotorresultaten och ger användare en snabb överblick över vad din webbplats handlar om.


För det första är det viktigt att optimera din sidtitel och meta-beskrivning för att inkludera relevanta sökord och fraser som din målgrupp söker efter. Genom att inkludera dessa sökord och fraser i din sidtitel och meta-beskrivning kan du öka dina chanser att ranka högre i sökmotorresultaten och därmed öka trafiken till din webbplats.


För det andra är det viktigt att skriva engagerande och lockande sidtitlar och meta-beskrivningar som övertygar användare att klicka på din länk. Genom att använda tilltalande ord och beskrivningar som väcker användarens intresse kan du öka klickfrekvensen på din länk och därmed öka trafiken till din webbplats.


Slutligen är det viktigt att optimera sidtiteln och meta-beskrivningen för att säkerställa att de är unika för varje sida på din webbplats. Genom att använda unika och beskrivande titlar och beskrivningar kan du hjälpa sökmotorer att förstå innehållet på varje sida på din webbplats och därmed öka din synlighet och ranking i sökmotorresultaten.


Sammanfattningsvis är optimering av sidtitel och meta-beskrivning en viktig del av SEO och kan ha en stor inverkan på din webbplats synlighet och ranking i sökmotorresultaten. Genom att inkludera relevanta sökord och fraser, skriva engagerande och lockande titlar och beskrivningar och använda unika och beskrivande element för varje sida på din webbplats kan du öka din trafik och förbättra din webbplats SEO.


Kapitel 21

Att analysera din konkurrens och använda deras framgångar för att förbättra din egen SEO

Att analysera din konkurrens och använda deras framgångar för att förbättra din egen SEO är en viktig del av sökmotoroptimering och kan hjälpa dig att öka din synlighet online.


Här är några steg som kan hjälpa dig att analysera din konkurrens och använda deras framgångar för att förbättra din egen SEO:


Identifiera dina konkurrenter:

Först och främst är det viktigt att identifiera dina konkurrenter i sökmotorerna. Du bör titta på vilka sökord och fraser som de rankar högt för och vilka webbplatser som konkurrerar om samma sökresultat som du.


Analysera deras webbplatser:

När du har identifierat dina konkurrenter bör du analysera deras webbplatser för att förstå vad de gör rätt och vad de gör fel. Du bör titta på deras länkstruktur, användning av nyckelord och innehåll för att få en bättre förståelse för hur de rankar högt i sökmotorerna.


Analysera deras innehåll:

För att förbättra din egen SEO är det viktigt att analysera dina konkurrenters innehåll. Du bör titta på deras blogginlägg, artiklar och andra typer av innehåll för att förstå vad som fungerar för dem och vad som kan fungera för dig.


Skapa bättre innehåll:

Genom att analysera dina konkurrenters innehåll kan du skapa bättre och mer relevant innehåll för din målgrupp. Du bör tänka på att skapa innehåll som ger lösningar på problem och svar på frågor som din målgrupp kan ha.


Optimering av länkstruktur:

Att ha en bra länkstruktur är en viktig del av sökmotoroptimering. Genom att analysera din konkurrens kan du identifiera länkar som de har och som du kan försöka få till din egen webbplats.


Kapitel 22

Vad är lokal SEO och hur kan det hjälpa din blogg?

Lokal SEO är en strategi för sökmotoroptimering som fokuserar på att öka synligheten för företag som verkar inom en geografisk plats. Det är en viktig del av sökmotoroptimering och kan hjälpa din blogg att synas för användare som söker efter lokala tjänster och produkter.

Lokal SEO-optimering är en viktig del av sökmotoroptimering (SEO) och handlar om att optimera din webbplats för lokala sökningar.


Här är några steg som kan hjälpa dig att optimera din webbplats för lokal SEO:


Google My business Net-Win
Google My business

Registrera ditt företag på Google My Business:

Google My Business är en gratistjänst som gör det enklare för ditt företag att synas i Google-sökresultat. Genom att registrera ditt företag på Google My Business kan du lägga till information om ditt företag, inklusive adress, öppettider och recensioner.


Använd lokala sökord:

För att optimera din webbplats för lokal SEO är det viktigt att använda lokala sökord. Du bör tänka på att inkludera ortnamn och andra lokala termer i din webbplatsens text och metadescription.


Skapa lokalt innehåll:

Genom att skapa lokalt innehåll som är relevant för din målgrupp kan du öka din synlighet i lokala sökresultat. Du kan skapa innehåll som behandlar lokala evenemang, aktiviteter och platser.


Optimera din länkstruktur:

Länkstruktur är en viktig del av SEO, och genom att optimera din länkstruktur kan du öka din synlighet i lokala sökresultat. Du bör tänka på att inkludera interna och externa länkar som är relevanta för din lokala målgrupp.


Samla in lokala recensioner:

Genom att samla in lokala recensioner på Google My Business och andra recensionstjänster kan du öka din trovärdighet och synlighet för lokala användare.


Använd lokala hashtags:

Att använda lokala hashtags på sociala medier kan hjälpa dig att nå en lokal målgrupp och öka din synlighet i lokala sökresultat.


Kapitel 23

Optimering av din hemsida/blogg för röststyrda sökningar

Optimering av din hemsida/blogg för röststyrda sökningar är en viktig del av sökmotoroptimering (SEO) och kan hjälpa dig att nå en större publik som använder röstassistentteknik som Siri, Google Assistant eller Amazon Alexa.


Här är några steg som kan hjälpa dig att optimera din blogg för röststyrda sökningar:


Förstå sökintentioner:

Röststyrda sökningar tenderar att vara längre och mer konversationsliknande än skrivna sökningar. Därför är det viktigt att förstå sökintentionerna bakom dessa sökningar för att kunna optimera din blogg för dem.


Använd naturligt språk:

Röststyrda sökningar är vanligtvis mer naturliga och konversationslika än skrivna sökningar. Därför bör du använda ett naturligt språk i ditt innehåll för att möta användarens behov.


Optimering av nyckelord:

När du optimerar din blogg för röststyrda sökningar bör du tänka på att inkludera fraser och frågor som är mer troliga att användas i en konversation. Detta innebär att du bör tänka på att inkludera långa svans-nyckelord och fraser som är relevanta för din målgrupp.


Skapa korta och lättförståeliga svar:

Röstassistentteknik tenderar att ge korta och koncisa svar på användarens frågor. Därför är det viktigt att skapa innehåll som är kort och lättförståeligt.


Optimera din webbplats för mobilanvändare:

Eftersom röststyrda sökningar ofta görs på mobila enheter, är det viktigt att optimera din blogg för mobilanvändare. Detta innebär att din webbplats ska ladda snabbt och ha en mobilanpassad design.


Kapitel 24

10 fördelar med att använda sig av Google search console

Google Search Console är ett viktigt verktyg för sökmotoroptimering (SEO) som kan ge många fördelar för din webbplats. Här är 10 fördelar med att använda Google Search Console:

 1. Ökad synlighet: Genom att använda Google Search Console kan du förbättra din synlighet online och nå en större publik.

 2. Bättre sökresultat: Google Search Console ger dig information om hur din webbplats presterar i sökresultaten och ger dig möjlighet att förbättra din ranking i sökresultaten.

 3. Identifiera tekniska problem: Google Search Console ger dig information om eventuella tekniska problem på din webbplats som kan påverka din SEO-prestanda.

 4. Följ upp dina länkar: Google Search Console ger dig information om vilka webbplatser som länkar till din webbplats och eventuella problem med länkar som kan påverka din SEO-prestanda.

 5. Optimera din webbplats för mobilanvändare: Google Search Console ger dig information om hur din webbplats presterar på mobila enheter och hjälper dig att optimera din webbplats för mobilanvändare.

 6. Identifiera sökord: Google Search Console ger dig information om vilka sökord som används för att hitta din webbplats och ger dig möjlighet att optimera ditt innehåll för dessa sökord.

 7. Mäta trafik: Google Search Console ger dig information om trafik på din webbplats och hur den utvecklas över tid.

 8. Analysera din webbplatsprestanda: Google Search Console ger dig information om din webbplatsprestanda, inklusive laddningstider och indexering.

 9. Förbättra din webbplats: Genom att använda Google Search Console kan du identifiera problem och förbättra din webbplats för att förbättra din SEO-prestanda.

 10. Gratis verktyg: Google Search Console är ett gratis verktyg som är tillgängligt för alla webbplatsägare och ger dig möjlighet att förbättra din SEO-prestanda utan extra kostnad.


Kapitel 25

E.A.T vad är det och varför måste jag rätta mig efter det?

E.A.T står för "Expertise, Authority, and Trustworthiness" (Expertis, Auktoritet och Tillförlitlighet) och är en viktig faktor inom sökmotoroptimering (SEO) som används av Google för att bedöma kvaliteten på innehåll på en webbplats. Här är en närmare titt på vad E.A.T är och varför det är viktigt att rätta sig efter det:

Expertis: Expertis handlar om att ha kunskap och erfarenhet inom ett visst ämnesområde. Det är viktigt att skapa innehåll som är skrivet av personer med expertis inom det ämne som behandlas.


Auktoritet: Auktoritet handlar om att ha ett gott rykte och vara en pålitlig källa. Det är viktigt att skapa innehåll som stöds av auktoritativa källor och att själv ha ett gott rykte som webbplats.


Tillförlitlighet: Tillförlitlighet handlar om att vara pålitlig och ha en hög grad av integritet. Det är viktigt att skapa innehåll som är korrekt, uppdaterat och trovärdigt.

Varför är det viktigt att rätta sig efter E.A.T?


Google vill se till att de resultat som visas i sökresultaten är av hög kvalitet och tillförlitliga för användarna. Genom att använda E.A.T kan Google bedöma kvaliteten på innehåll på en webbplats och säkerställa att endast högkvalitativt innehåll visas i sökresultaten. Om din webbplats rättar sig efter E.A.T, ökar det chanserna att din webbplats rankar högre i sökresultaten och att din målgrupp uppfattar ditt innehåll som trovärdigt och tillförlitligt.
22 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Steg 1. God struktur är nyckeln Sökmotorernas algoritmer tar hänsyn till en rad nyckelfaktorer på en hemsida. Det inkluderar bland annat sidans titel, innehåll, sökord frekvens, användarvänlighet och

bottom of page