top of page

Rankingfaktorer för SEO

Google rankar sidor med hög auktoritet högst upp i sökresultaten för ett visst sökord eller en sökfras. Det är därmed upp till dig att skapa en hemsida med hög auktoritet och ranking. På senare tid (från 2019 och framåt) så har Google också valt att fokusera extra mycket på något de kallar för EAT.

rankingfaktorer för bra seo (1).png

Ranka högst på Google med E.A.T?

EAT står för Expertise, Authority och Trustworthiness och rankingen relaterar till en hemsidas poäng inom dessa dimensioner. Enkelt uttryckt så värderar Google resurser, innehåll och hemsidor efter kvaliteten av värdet som skapas från hemsidan samt att det kommer från en källa som är trovärdig, seriös och uppvisar expertis.

 

Det är detta en kompetent SEO byrå arbetar med. Ju bättre din hemsida möter EAT desto högre ranking och bättre innehåll. Google som sökmotor är ju mån om att leverera bästa möjliga resultat och för att kunna göra det så vill Google veta att den typen utav resurs och innehåll som skapas kommer ifrån en trovärdig och auktoritär källa.

 

Då kommer ju frågan hur man kan arbeta med EAT och det korta svaret är att försöka etablera dig och din hemsida med innehåll som är sanningsenlig, värdeskapande, uppdaterad, och relevant.

Ju bättre ditt innehåll på hemsidan möter dessa kriterier desto högre ranking kan du räkna med.

En viktig aspekt kring detta som relaterar till SEO är att identifiera vad besökare på Google har för intentioner och sedan utveckla riktade resurser kopplat till sökarens intentioner.

Det åstadkommer man genom att utveckla innehåll som användare finner användbart och som de dessutom känner en vilja att dela med sig på på till exempel bloggar, Facebook, Twitter osv.

bottom of page