top of page

Vad är Googles E.A.T?

Googles E.A.T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) är en rankningsfaktor som Google använder för att utvärdera webbplatsernas kvalitet och trovärdighet. Det är ett sätt för Google att avgöra vilka webbplatser som tillhandahåller värdefull, korrekt och pålitlig information till sina användare.

Googles EAT vad står det för (1).png

E.A.T är viktigt av en mängd olika anledningar.

För det första hjälper det Google att förstå expertisen hos en webbplatss innehållsskapare. Detta är särskilt viktigt i nischer som kräver en viss nivå av expertis. Om Google anser att en webbplatss innehållsskapare inte är experter inom sitt område kanske det inte rankar webbplatsen lika högt i sökresultaten.

 

För det andra hjälper E.A.T Google att bedöma auktoriteten hos en webbplats. Detta innebär att Google tittar på om webbplatsen är en pålitlig informationskälla inom sin bransch. Detta kan bestämmas genom antalet bakåtlänkar, omnämnanden från andra välrenommerade webbplatser och den övergripande kvaliteten på webbplatsens innehåll.

 

Slutligen bedömer E.A.T också pålitligheten hos en webbplats. Google vill se till att användare inte leds vilse av webbplatser som kan ha partisk eller vilseledande information. Webbplatser som är transparenta om sina källor och ger korrekt information är mer benägna att rankas högre i sökresultaten.

 

Sammanfattningsvis är Googles E.A.T en värdefull rankningsfaktor som hjälper till att säkerställa att användarna förses med högkvalitativ, trovärdig och pålitlig information. För bloggare kan en hög E.A.T-poäng leda till ökad trafik och trovärdighet, vilket gör det till en viktig aspekt att tänka på när man skapar och marknadsför innehåll.

bottom of page